απαγίωτος


απαγίωτος
-η, -ο (Α ἀπαγίωτος, -ον)
αυτός που δεν έχει παγιωθεί ή σταθεροποιηθεί.

Dictionary of Greek. 2013.